استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی فضاهای کوچک

اگرچه ممکن است به نظر بیاید که کاغذ دیواری فضای کوچک را خیلی شلوغ میکند اما ذاتا با استفاده ی درست از آن حتی میتوان یک فضای کوچک را بزرگتر جلوه داد.

با انتخاب یک دیوار شاخص یا جزییات معمارانه ی خاص و با برجسته سازی آن ، میتوان بیانیه ای بزرگ در مقیاس کوچک ایجاد کرد و بهترین قسمت این است که کاغذ دیواری کردن یک فضای کوچک بدان معناست که شما به الگویی که واقعا میخواهید دست یافته اید.

در این راهرو ،آینه ای، تصویر یک دیوار طرحدار شاخص را منعکس میکند و باعث میشود فضا بزرگتر به نظر برسد.

کاغذ دیواری های براق در طراحی داخلی  نور را منعکس میکنند و باعث بزرگتر شدن فضا میشوند.

طرح های ظریف و بی آلایش، جذابیت بصری را افزایش میدهند.

طرح های عمودی باعث میشوند که دیوار های یک اتاق بلندتر به نظر بیایند.

کاغذدیواری را میتوان به عنوان هنر عرضه کرد با استفاده از آن در یک گوشه یا برجسته کردن جزییات معمارانه.