8 ایده برای استفاده از کاغذدیواری در طراحی داخلی آشپزخانه

آشپزخانه فضایی از خانه است که قسمتی از روز در آن سپری میشود و حداقل 3 بار در روز به مدت طولانی مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین باید محیطی سرزنده و جذاب باشد تا بتواند حس خوبی را به افراد منتقل کند.استفاده از کاغذ دیواری در آشپزخانه به آن روح میبخشد و آن را از محیطی تکراری و کسل کننده به محیطی زنده تبدیل میکند.

1.برجسته کردن یک دیوار با استفاده از کاغذدیواری طرحدار

اینگونه کاغذدیواری ها برای آشپزخانه بسیار مناسب بوده و باعث تازگی و سرزندگی این فضا میشود و آن را از یک محیط کسل کننده به یک محیط پر هیجان تبدیل میکند.

2.ایجاد یک طیف رنگی

برای انتخاب کاغذدیواری آشپزخانه میتوان به رنگ کاغذدیواری و باقی وسایل آشپزخانه توجه کرد و در همان طیف رنگ و با همان ترکیب رنگ ها کاغذدیواری مناسب را انتخاب کرد.در شکل زیر کابینت ها آبی هستند و به همین علت کاغذدیواری گلدار با پس زمینه ی آبی انتخاب شده است.

3.دیوار شاخص

در آشپزخانه نیز مانند دیگر فضاهای خانه میتوان برای تمام دیوار ها از کاغذدیواری استفاده نکرد و تنها یک دیوار را انتخاب کرده و روی آن مانور داد و تبدیل به یک دیوار شاخص در آشپزخانه کرد که بسیار زیبا و متفاوت است.در شکل زیر یک دیوار آن طرح شلوغ و دیگر دیوار ها طرحی ساده دارند که این کار نیز باعث ایجاد دیواری شاخص شده است.

4.ترکیب الگو ها

برای اینکه هم برای همه ی دیوار های یک آشپزخانه کاغذدیواری استفاده کرده باشیم ولی در عین حال، برای اینکه زیاد شلوغ یا زیاد ساده هم نباشد میتوان دو الگو را باهم ترکیب کرد.یک الگوی ساده با رنگی سرد و دیگری الگویی شلوغ و گلدار با رنگی گرم.در شکل زیر تا نیمه های دیوار از کاغذدیواری ساده و در نیمه ی دیگر دیوار از کاغذدیواری شلوغ استفاده شده است.

5.استفاده از پوستر

میتوان از یک طرح کلی یا یک پوستر برای کاغذدیواری آشپزخانه استفاده کرد.در تصویر زیر در فضای خالی بین کابینت ها یک پوستر نصب شده است که ایده ای جالب میباشد.

6.استفاده از کاغذدیواری برای سقف

برخلاف تصور، کاغذدیواری فقط برای دیوار ها استفاده نمیشود و در جاهای دیگر نیز میتوان از آن استفاده کرد.در تصویر زیر دیوار ها بسیار ساده و برای سقف از کاغذدیواری طرحدار استفاده شده است.

7.استفاده از کاغذدیواری برای کانتر آشپزخانه

نصب کاغذدیواری روی کانتر آشپزخانه ایده ی بسیار جالبیست.ب خصوص اگر متفاوت با کاغذدیواری باقی فضا ها باشد میتواند تبدیل به جداکننده ی دو فضا بشود.

8.استفاده از کاغذدیواری برای کابینت آشپزخانه

برای اینکه کابینت ها از یکنواختی درآیند و نیز هزینه ی آن کم باشد میتوان از کاغذدیواری استفاده کرده و طرح آن هارا عوض کرد.

   

بنابراین کاغذدیواری در طراحی داخلی یک آشپزخانه نقش بسزایی داشته و فقط برای استفاده روی دیوار ها نیست.