ایده استفاده از کاغذدیواری در طراحی داخلی اتاق غذاخوری

اتاق غذاخوری جایی است که زمان زیادی در آن گذرانده میشود و طبیعی ست که مانند هر اتاق دیگری در خانه به آن اهمیت داده شود. اتاق ناهار خوری بیشتر توسط مبلمان که در آن قرار داده شده تعریف شده است.

تصورات بیشتر افراد بر این است که کاغذدیواری فقط برای اتاق نشیمن و اتاق خواب ها مورد استفاده است اما این تصور اشتباه بوده و برای اتاق غذاخوری نیز میتوان کاغذدیواری استفاده کرد و آن فضا را به فضایی بسیار جذاب و سرزنده تبدیل کرد.

یک اتاق غذاخوری، محل خوبی برای تجربه ی استفاده از کاغذدیواری است.به خصوص اگر اتاقی جداگانه به آن اختصاص داده شده باشد.

یک اتاق غذاخوری مجزا میتواند قدرت انتخاب کاغذدیواری ای جسورانه تر را به هر فرد بدهد و میتوان کاغذدیواری های گلدار و رنگارنگ و یا با احجام هندسی، انتخاب کرد.کاغذدیواری اتاق غذاخوری را میتوان با استفاده از روش های انتخاب کاغذدیواری برای فضاهای دیگر خانه نیز  انتخاب کرد.

در زیر چند نمونه از کاغذدیواری اتاق غذاخوری آورده شده است:

ترکیب آبی فیروزه ای و صورتی کمرنگ برای این فضا بسیار مناسب است باعث ایجاد آرامش و راحتی میشود.

همچنین استفاده از کاغذدیواری با طرحی گرفته شده از طبیعت باعث شادابی و سرزندگی محیط میشود و مانند این است که قسمتی از طبیعت را به داخل خانه آورده باشید.

استفاده از الگو و طرح مشابه در این فضا بسیار جالب است.به این صورت که کاغذدیواری ها را با پارچه ی روی صندلی ها و نیز پرده ست کنیم.

همچنین میتوان بجای کاغذدیواری کردن دیوار ها از آن برای سقف استفاده کرد و قسمتی از سقف که بالای میز ناهارخوری قرار دارد را با کاغذدیواری ای طرحدار و گلدار تزیین نمود.