موکت و پادری

ورودی هر ساختمان به عنوان یک منطقه که اهداف کاربردی مختلفی دارد، می‌تواند مفهوم کلی و نگرش طراح ساختمان را به بازدیدکننده انتقال دهد، به عبارت دیگر نخستین جایی که بازدیدکننده برای ورد به ساختمان برآن قدم می‌گذارد بخش ورودی هر ساختمان می‌باشد و به محض ورود، تصوراتی در باره معمار ساختمان و افرادی که در آن ساختمان مشغول به فعالیت و زندگی می‌باشند، در ذهنش شکل می‌گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.